Trivselregler

        Trivselregler i

Paris Tomtägarförening

För att vi alla ska trivas i området så uppmanar vi att våra medlemmar följer nedanstående regler och rekommendationer.

Allmänt

  • Följ rekommenderad hastighetsbegränsning som är 30 km/h. 


  • Håll god och lagom ljudnivå på kvällar och nätter så man inte stör. 


  • Håll uppsikt över obehöriga personer i området och verka för en god grannsamverkan. 


Arbetsdagar

Föreningen är mån om att området är välvårdat och ser snyggt ut. För detta behöver vi medlemmarnas arbetsinsatser till våra arbetsdagar och det bidrar också till att vi kan behålla låga medlemsavgifter.


Antalet arbetsdagar är fyra per år, två på våren och två på hösten. Ofta infaller de sista lördagen i april och första lördagen i maj på våren. För hösten gäller oftast sista lördagen i sepember och första lördagen i oktober.


Tänk på att vi alla bidrar till god trivsel på våra fina gemensamma ytor om vi vårdar vårt område tillsammans. Vi behöver också underhålla våra byggnader, platser, bryggor, maskiner, verktyg etc. 


Saxat ur våra Stadgar:


§ 12 Arbetsinsats
Varje tomtägare ska bidra med arbetsinsatser, som underhålls- och nyanläggningsarbeten inom tomtområdets allmänningar och övriga gemensamma anläggningar. För arbetsinsats gällande styrelse och revisionsarbete utgår en ersättning som beslutas på årsmötet.


Grannsamverkan

Paris Tomtägarförening har Grannsamverkan mot brott. Skyltar finns uppsatta inom området och polisen i Norrtälje har erhållit epost-adresser till våra medlemmar för att kunna informera om någon typ av brott inträffat inom området. 


Som alltid ringer man 112 vid akuta händelser. 


Det går bra att meddela någon ur styrelsen om man ser något som man inte tycker verkar vara rätt. Vi vill värna om våra tomter, lösören och inte minst båtar med stöldbegärliga motorer