Medlemmar

Medlemsförteckning Paris Tomtägarförening, Norrtälje

Medlemslista

Lista på samtliga fastighetsägare finns hos styrelsen. Behöver man komma i kontakt med någon medlem så kontakta någon i styrelsen. 

För att kunna hålla listan uppdaterad ber vi alla medlemmar att informera om ev förändringar vad gäller adress, telefon, mobil och epost. Kontakta kassören i första hand eller någon annan styrelserepresentant.