Klubbhus och bastu

Regler för användning av föreningens klubbhus och bastu

Klubbhuset

Klubbhuset kan hyras av föreningens medlemmar till en avgift på 100 kr dygn. Anmälan ska göras till ordförande eller någon annan i styrelsen i god tid före nyttjandet.


Endast medlemmarna i PTF får hyra klubbstugan och ansvarar för att stugan återlämnas i gott skick. Eventuella brister eller skador ska anmälas omgående till styrelsen.


Ansvarig medlem måste vara nåbar under uthyrningstiden.


Bastun

Bastun ingår i medlemsavgiften och kostar således inget extra att boka. Man bokar bastun via internet istället för den tidigare "manuella listan" vilket är smidigt och enkelt. Boka enkelt via dator genom att gå in på bokningen hemsida, eller ladda ner "Boka Mera"appen i sin mobil för att göra bokningen.


Se följande instruktion här: Bastubokning på nätet


De som inte har möjlighet att boka via nätet kan ringa eller skicka ett SMS till ansvarig kontaktperson, se nedan.

Förhållningsregler

Generellt gäller "sunt förnuft", dvs lämna klubbhus och bastu i samma skick som ni själva vill finna dem i.  


Tänk på att inte störa grannar eller andra besökare i området med för högt ljud, musik mm. Använd sunt förnuft. 


Maximal bokningstid är 2 timmar.
Men man gå ner före och värma upp bastun.

OBS!!!! Använd inte sjö- eller saltvatten
på stenarna i kaminen! Den rostar sönder och det blir kostsamt för föreningen.

Ta med eget sötvatten
och fyll på den vattendunk som finns.

Efter bastubadet:
- Fyll på ved i vedkorgen.
- Städa bastun genom att torka av sittbänken och våttorka golvet    med såpa. 
- Ta med ev skräp.

Kontaktperson:
Mats Kings, Parisslingan 1
Telefon: 070-770 26 89 
e-post: mats.kings@stockholmshamnar.se