Båtplatsregler

Båtplats i Paris Tomtägarförening

Medlemmar i Paris Tomtägarförening har inte automatiskt tillgång till en båtplats då antalet platser är begränsade.

Båtplatser fördelas efter ett kösystem och anmälan till den kön görs hos hamnkaptenen (se kontaktuppgifter på sidann "Styrelse och funktionärer"

Samtliga båtplatsinnehavare ska följa de regler som styrelsen har beslutat, se dokument "Regler" nedan:


- Regler för innehav av båtplats 2012


- Proposition om ny brygga 20180930

Gästplats för båtar


Vi kan from juli 2021 erbjuda en gästplats för båtar nere vid vår gemensamma brygga. Det är plats nr 26 längst ut på bryggan.

Det finns dock ingen boj utan det är angöring med ankare som gäller. Båten skall fästas i de avsedda ordningställda tampar och som är förankrade i fundamentet bakom bryggan, då dessa tampar ej belastar själva bryggkonstruktionen. Det är ej tillåtet att fästa egna tampar i själva bryggkonstruktionen.


Vi tillåter numer lite större båtar (max 9 m) än de som bryggan normalt är gjord för men inga jättestora/tunga båtar. 


Man bokar platsen via samma app (bokamera) som vi använder för bastubokningar. Bokningen gäller 24 H från kl. 12 till kl. 12 dagen efter. Man kan max boka boka två (2) nätter i rad. Om båten ligger över natt så kostar det 100 kr/natt till den medlem som har besöket. Anmälan sker till Hamnkapten och kostnaden regleras sedan på årsfakturan.


Föreningen PTF tar dock inget ansvar för båtar som lägger till vid gästplatsen, det är alltid båtägaren som ansvarar för förtöjningen.


 

Vid frågor, kontakta Hamnkapten Mats Kings, Parisslingan 1,
070-7702689.