Styrelse och funktionärer

Styrelse

För att skicka e-post, klicka på namnet nedan: 

Styrelse och övriga funktionärer i Paris Tomtägarförening, Norrtälje

ORDFÖRANDE
Robert Boije        
        Tel: 070-269 45 91

VICE ORDFÖRANDE:

Håkan Strömberg          Tel: 070-751 75 93

SEKRETERARE
Laila Eriksson
                Tel: 070-871 52 80

KASSÖR:
Sofie Laurent
               Tel: 072-168 41 73

HAMNKAPTEN:

Mats Kings                     Tel: 070-770 26 89


SKOGVAKTMÄSTARE:

Andreas Johansson        Tel: 073-240 07 55       

Övriga representanter

1:a STYRELSESUPPLEANT:

Kenneth Eriksson             Tel: 0737 43 91 37

2:a STYRELSESUPPLEANT:

Johan Rosenquist              Tel: 070-612 02 03

REVISORER:

Curt Öberg                      Tel: 070 318 98 70


Bengt Blomfelt                 Tel: 070 531 11 50


REVISORSSUPPLEANT:

Mats Häggström              Tel: 073-980 65 02

VALBEREDNING:


Jan-Eric Berglund            Tel: 070-885 48 90

REPRESENTANT I VÄGFÖRENINGEN:

Kristian Larsson          Tel: Uppdateras inom kort (Parisslingan 11)